Новини

Документи по процедура "Избор с публична покана"

Документи по процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: Обособена позиция 1. Машина за фибер лазерно рязане Обособена позиция 2. Вертикален обработващ център"   За да изтеглите документацията, моля натиснете тук."

Прочети ...

"МИТЕВ" ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ

 „МИТЕВ“ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0385-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет в Митев ЕООД“. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване производствения капацитет на МСП“ и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и...

Прочети ...