Новини

"МИТЕВ" ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ

„МИТЕВ“ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-0609-C01 по проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприя...

Прочети ...

Фирма "МИТЕВ" ЕООД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.083-0465-C01

Фирма „МИТЕВ“ ЕООД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.083-0465-C01 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“. Проектът е по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии” към проект №B...

Прочети ...

"МИТЕВ" EООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-5613-C01

„МИТЕВ” EООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-5613-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприяти...

Прочети ...

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Заваръчен апарат тип 1 (4 бр.) и Заваръчен апарат тип 2 (2 бр.)

Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Заваръчен апарат тип 1 (4 бр.) и Заваръчен апарат тип 2 (2 бр.)"За да изтеглите документацията, моля натиснете тук

Прочети ...

"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА"

Документи по процедура "избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, както следва:Обособена позиция 1: CNC машина за газо-кислородно рязане – 1 бр.Обособена позиция 2: Стругов център с ЦПУ - 1 бр.Обособена позиция 3: Вертикал...

Прочети ...

"МИТЕВ" ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ

МИТЕВ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0941-С01 по проект „Подобряване на производствения капацитет в МИТЕВ ЕООД”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” и е финансиран от ...

Прочети ...

Документи по процедура "Избор с публична покана"

Документи по процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: Обособена позиция 1. Машина за фибер лазерно рязане Обособена позиция 2. Вертикален обработващ център"   За да изтеглите документацията, моля натиснете тук."

Прочети ...

"МИТЕВ" ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ

 „МИТЕВ“ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0385-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет в Митев ЕООД“. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване производствения капацитет на МСП“ и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и...

Прочети ...