Документи по процедура "Избор с публична покана"

Документи по процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет:
"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на:
Обособена позиция 1. Машина за фибер лазерно рязане
Обособена позиция 2. Вертикален обработващ център"

 

За да изтеглите документацията, моля натиснете тук."


Дата: 26.09.2016г.