"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА"Документи по процедура "избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, както следва:
Обособена позиция 1: CNC машина за газо-кислородно рязане – 1 бр.
Обособена позиция 2: Стругов център с ЦПУ - 1 бр.
Обособена позиция 3: Вертикален 5-осен обработващ център с ЦПУ – 1 бр.
Обособена позиция 4: Заваръчен апарат тип 1 – 4 бр. и Заваръчен апарат тип 2 – 2 бр.
Обособена позиция 5: Кран – 1 бр.”

За да изтеглите документацията, моля натиснете тук.

Решението за прекратяване на процедура - тук


Дата: 21.05.2020г.