Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Заваръчен апарат тип 1 (4 бр.) и Заваръчен апарат тип 2 (2 бр.)

Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Заваръчен апарат тип 1 (4 бр.) и Заваръчен апарат тип 2 (2 бр.)"

За да изтеглите документацията, моля натиснете тук


Дата: 02.07.2020г.